CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

Trang chủ LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

 

1/ Đối tượng:

- Đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, công suất dưới 1triệu sản phẩm/ năm. Chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy cam kết đăng ký bảo vệ môi trường.

- Cơ sở đã và đang hoạt động nhưng tiến hành cải tạo, mở rộng, nâng công suất, quy mô trong sản suất.

2/ Quy trình công việc:

 

- Khảo sát , mô tả hiện trạng hoạt động sản xuất của công ty.

- Tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên môi trường, KT-XH, xung quanh khu dự án.

- Thu mẫu nước, mẫu không khí trong khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.

- Đánh giá hiện trạng môi trường, xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm, các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động .

- Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội quanh khu vưc dự án.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải , khí thải, thu gom xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường .

- Kết luận, kiến nghị, cam kết.

- Hồ sơ gửi hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án. (Phòng Tài Nguyên Môi Trường)

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tên: Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0944.492.615 - Ms. Thảo

Email: moitruong@thaian.com.vn

Tên: Phòng Kỹ thuật

Điện thoại: 0986.840.281 - Mr. Hội

Email: Kythuat@thaian.com.vn

Tên: Phòng Dự Án

Điện thoại: 0903.835.467 - Mr. Chúc

Email: infothaianco@gmail.com