CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

Trang chủ MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐO ĐẠC
 
MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐO ĐẠC
STT Tên Thiết Bị Đơn Vị Số Lượng Xuất xứ
1 Thiết bị định vị toàn cầu GPS Cái 4 Nhật, Pháp
2 Máy toàn đạc điện tử Cái 4 Nhật
3 Máy thủy bình Cái 3 Nhật
4 Máy đo sâu hồi âm Cái 4 Mỹ,nhật
5 Máy tính xử lý dữ liệu Cái 5 Mỹ,nhật
6 Máy khoan thăm dò địa chất Cái 2 Nhật
7 Thiết bị thí nghiệm hiện trường Bộ 2 Nhật
8 Máy triều ký Cái 1 Mỹ
9 Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy Bộ 4 Nhật
10 Thiết bị lấy mẫu nước Bộ 2 Nhật
11 Thiết bị định vị trạm đo Bộ 2 Nhật
 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tên: Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0944.492.615 - Ms. Thảo

Email: moitruong@thaian.com.vn

Tên: Phòng Kỹ thuật

Điện thoại: 0986.840.281 - Mr. Hội

Email: Kythuat@thaian.com.vn

Tên: Phòng Dự Án

Điện thoại: 0903.835.467 - Mr. Chúc

Email: infothaianco@gmail.com